Služby

Ponúkame prístup k sieti Internet so zameraním na domácnosti a firmy. Ide o moderný spôsob pripojenia k celosvetovej sieti Internet prostredníctvom technológie založenej na bezdrôtovom prenose medzi vysielačom a koncovým zariadením zákazníka. Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené a je realizovateľné v oblasti pokrytým signálom našich vysielačov. Toto pokrytie sa postupne rozširuje do ďalších oblastí.

Ponúkame Vám:

  • vysokorýchlostné a ekonomické pripojenie k Internetu
  • dátovo neobmedzený prístup za mesačný paušál
  • časovo neobmedzené pripojenie 24 hodín denne
  • firemné pripojenie v garantovanej agregácii 1:1
  • vďaka QoS hrať hry s výbornými odozvami
  • plnohodnotný prístup (neblokujeme P2P siete)

Všetky programy sa vyznačujú:

  • technickou podporou
  • neustálym monitorovaním siete
  • garanciou časovej dostupnosti a kvality služby
  • rýchlym zásahom pri poruche